Get Adobe Flash player

Voorgeschiedenis Moskee El Mohsinine Harderwijk

De Moskeevereniging El Mohsinine (letterlijke vertaling: weldoeners) maakt al sinds 1986 in harmonie een onderdeel uit van de Harderwijkse samenleving. De oprichters een groep Harderwijkers met de Marokkaanse achtergrond, zagen Harderwijk niet langer dan een tijdelijke woonplaats maar als een nieuwe thuishaven.Binnen de Marokkaanse gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men het geloof belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is.

In 1986 werd het pand aan de Karel Doormanlaan aangekocht en in de loop der tijd uitgebreid. De reden hiervoor waren, dat het aantal leden met een Marokkaanse achtergrond toenam. In de jaren 90 was er weer behoefte om naar een andere locatie uit te kijken. Toen kwam de locatie aan de Slauerhofstraat in beeld daar werd in 1990 een moskee gebouwd met een capaciteiten om 250 gebedsgangers te ontvangen. Na verloop van tijd werd ook deze locatie te klein en er moest aangebouwd worden. In overleg met de gemeente Harderwijk is besloten om bij te bouwen aan de Slauerhoffstraat.

In 2005 is men begonnen met de aanbouw en in 2008 kon de nieuwe moskee met een oosterse tint in gebruik genomen worden. Deze locatie biedt nu plaats aan ongeveer 700 gelovigen leden.